PIRKIMO TAISYKLĖS

 

Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio
prekes www.popieriniaipuodeliai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „EU Export
Baltic“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes
elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.popieriniaipuodeliai.lt Pardavėjas yra UAB
„EU Export Baltic“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje,
juridinio asmens kodas 303006869, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 129c, Šiauliai. Duomenys
apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės
įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100008326110.
Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas
elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs
apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki
visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles naujas Taisykles paskelbdamas
elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po
paskelbimo sudaromiems sandoriams.
Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės
parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė
parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako
už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar)
duomenų perdavimo klaidomis.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės,
įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas.
Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei
Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra nepažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip
išoriškai pažeista). Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeistą iš vidaus, ar atvyko visos
užsakytos prekės. Tuo atveju, jei siunta pažeista ar trūksta tam tikrų prekių – siuntos nepriimti.
Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame
duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad siunta
pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę ir  asortimentą.
Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti
sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais
būdais: el. bankininkystės pagalba arba pavedimu iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą,
nurodytą Pardavėjo rekvizituose.
Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš
elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko
„Apmokėti“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę
laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į
Pardavėjo banko sąskaitą.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos
atnaujinti.

Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė.
Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus ir jį apmokėjus iki
12 val. darbo dieną.
Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos,
nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes
nurodytu adresu.

Prekių grąžinimas

Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo
informuoti www.popieriniaipuodeliai.lt el. parduotuvės administraciją per 48 valandas. Pirkėjas apie
įsigytas netinkamos kokybės prekes gali informuoti telefonu  +370 669 77778 arba el.
paštu info@popieriniaipuodeliai.lt
Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš
grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu +370 669 77778 arba
el. paštu info@popieriniaipuodeliai.lt
Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra
sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsisiunčia savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės
prekę arba per 2 darbo dienas nuo netinkamos kokybės prekės išsiuntimo Pardavėjui grąžina
pinigus Pirkėjui.
Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais konktaktais ir tik gavęs
informaciją iš parduotuvės vadybininko vykdyti grąžinimą per kurjerį.

Bendra Atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę
už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma
ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo
vaizduoklio ypatybių.

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo
asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo
identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros
tikslais.
Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu
Pardavėjas netvarkys.
Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis
arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktomis
ryšio priemonėmis (telefonu +370 669 77778 ir el. paštu info@popieriniaipuodeliai.lt). Konsultuojame
darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra
sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
Visa elektroninėje parduotuvėje www.popieriniaipuodeliai.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija
yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.