PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB "EU EXPORT BALTIC“,
įmonės kodas 303006869, adresas J. Basanavičiaus g. 137A, Šiauliai, kandidatų į
darbuotojus, valdomos internetinės svetainės https://www.popieriniaipuodeliai.lt/ (toliau
– Internetinė svetainė) bei joje teikiamų paslaugų naudotojų (toliau – Naudotojai)
pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

2. Internetinėje svetainėje www.popieriniaipuodeliai.lt yra renkami slapukai (angl. cookies).
Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
3. Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie:
a. Funkciniai slapukai (būtini). Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir
negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų
galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami po dviejų parų.
a. Našumo slapukai. Šie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi
svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją
galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai
yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes
naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos
neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų
neidentifikuoja.

4. Internetinėje svetainėje slapukai renkami sutikimo pagrindu.
5. Informacija saugoma dvi paras.

 

JŪSŲ KLAUSIMAI IR KOMENTARAI

6. Internetinėje svetainėje turite galimybę užduoti klausimus. Jūsų pasisakymų duomenis
tvarkome siekdami pateikti atsakymus į užduotus klausimus ir reaguoti į pareikštas
nuomones.
7. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai vykdyti komercinę
veiklą ir bendrauti su klientais.
8. Užklausos duomenys saugomi vienerius metus.

PIRKIMO DUOMENYS

9. Jums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje tvarkome Jūsų kontaktinius ir
užsakymų duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą,
atsiskaitymų duomenis, prekių atsiėmimo vietą.
10. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinė prievolė.
11. Duomenys saugomi teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

12. Kandidato į darbuotojus, atsiųstus gyvenimo aprašymus (CV), motyvacinius laiškus ar
kitus dokumentus ar kitais būdais perdavusius duomenis tvarkysime šiuo tikslu – naujo
darbuotojo atrankos organizavimas.
13. Šiuo tikslu tvarkomų duomenų neperduosime jokiems tretiesiems asmenims. Kandidatų
CV esantys duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos proceso metu. Atrankos
pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpio (t. y.
daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. Atrankos procesui pasibaigus, neatrinktų
kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) bus nedelsiant sunaikinami.
14. Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai – teisėti duomenų valdytojo interesai
(darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai
optimizavimas).

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

15. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
16. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
17. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus
saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
18. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė
apriboti).
19. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
20. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Patvirtiname, kad UAB "EU EXPORT BALTIC“ duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo
duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose
teisės aktuose. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės
priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino
naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims
neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos
apie kandidatus į darbo vietas.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB “EU EXPORT BALTIC“
Įmonės kodas: 303006869
Adresas: J. Basanavičiaus g. 137A, Šiauliai
El. paštas: info@popieriniaipuodeliai.lt